Mircea Eliade –Arta de a muri

,, Trăim atâta mizerie, experimentăm cu toţii atâta laşitate şi abdicări ( un om cu adevărat cinstit, în sensul clasic al cuvântului, ar trebui în zilele noastre ori să asasineze, ori să se sinucidă: refuzând prin acest gest de curaj să ia parte la contemporaneitate ); ne vedem siliţi în fiecare zi să asistăm la atâta suferinţă nedreaptă; înţelegem în fiecare zi că suntem neputincioşi să alinăm suferinţele acestea, ca orice am face suntem şi rămânem neputincioşi- încât ajungem fiecare să realizăm condiţia tragică a existenţei noastre sociale. ( … )
Există astăzi în lume o suferinţă meschină, cotidiană, inferioară; o suferinţă biologică, nu una umană şi spirituală. Tragismul acesta de fiecare zi pe care îl trăim cu toţii nici nu ne ajută, cel puţin, să ne adâncim sufletul nostru, să-l conducem spre mântuire. Noi suntem ursiţi să înţelegem neputinţa nostră umană, limita voinţei noastre, nedreptatea predestinată acestei Lumi – auzind cum alţii au miliarde, iar alţii mor de foame, asistând cum cele mai curajoase porniri sunt înecate în ticăloşia sfârşiturilor, ştiind cum totul se cumpără, totul se vinde. Este o aşteptare tristă pretutindeni în lume. O aşteptare a întregii vieţi colective, neliniştită, chinuită. Ce miracol va putea sparge zidul de noroi care ne sufocă? Începi să disperezi chiar la posibilitatea acestui miracol … ,,

Iar dacă miracolele nu mai sunt posibile, atunci rămân definitive doar neroziile … NEROZIILE UNUI PROVINCIAL :

vineri, 1 mai 2009

Oda olaruluiAm citit într-o carte că atunci când olarul zămisleşte pe roata sa o farfurie sau o ulcică, prin mâinile sale, cu uneltele sale, imprimă în carnea moale de lut o fărâmă de istorie. De fapt cred că se imprimă cel puţin sunetele ce se nasc şi mor în timpul zămislirii acelui vas moale. Iar dacă am avea uneltele potrivite am putea să descifrăm, ca de pe o placă veche de gramofon, cele ce s-au întâmplat atunci când roata s-a învârtit, captând sunetele dimprejur.
De aceea arheologii se bucură de fiecare dată când descoperă un vas de lut întreg. Ei se bucură că odată cu acel vas întreg şi misterul lui este descoperit întreg. Sunt fericiţi pentru că semenii lor din viitor vor avea astfel prilejul să afle o frântură de istorie neştiută.
Sunt sigur că aşa este. Atâta doar că multe din aceste vase, după crearea lor, sunt arse în foc şi nu ştiu dacă asta ajută sau nu ca mesajul acelui vas să ajungă intact până la noi. Tot ceea ce ştiu este că aceste vase, ne vor transmite istoria lor, oricare ar fi ea, dar mai cu seamă ne vor transmite pacea în care ele au fost create. Se va auzi desigur zgomotul roţii neobosit învârtită cu piciorul şi mâinile olarului frecându-se de lutul moale mişcător. Dar se vor auzi şi cântecul păsărelelor din copacul de lângă fereastră, sfada orătăniile de prin curte, scârţâitul ciuturii ce scoate apa din fântână, fusul ce sfârâie învârtind firul de lână, în mâna nevestei ce stă în tinda casei, zgomotul carelor cu poveri trecând pe uliţă, chiotele copiilor zbenguindu-se în apa ce curge prin spatele casei, mămăliga ce pufăie fierbând pe vatră…
Olarul lucrează în linişte, nedorind să trezească lutul din somnul său de pământ, înainte de a-i da forma nouă ce i s-a hărăzit. Culorile ce se aşează apoi peste suprafaţa vaselor de tot felul nu fac decât să sigileze clipa de istorie imprimată în lutul definitiv întărit. Însă secretul lutului moare odată cu trecerea timpul, cînd dintr-un întreg devin hârburi de oale aninate în parii gardurilor sau aruncate aiurea pe câmp. Şi atunci tăcerea lor se întoarce în tăcerea pământului din care s-au născut.

Dacă stau şi mă gândesc bine, olarul este singurul ţăran care lucrează în linişte, în tihna casei sale, cu magie şi meşteşug închipuind lucruri .
Olaritul este precum o rugăciune rotită către Marele Tăcut, o spirală a liniştii înălţată de pe roata vieţii omului pînă sub fruntea Marelui Olar, din care picură stropi de sudoare binecuvântând lutul nerostitelor noastre istorii uitate ...

Dintre toţi aceşti anonimi ţărani s-au ridicat unii precum Eminescu, Grigorescu, Brâncuşi, Enescu … olari ai sufletului românesc, care au reuşit cu har să amestece apa, pământul, focul şi aerul, într-un tot unitar, închipuind lutul din care Dumnezeu a zămislit sufletul românului.