Mircea Eliade –Arta de a muri

,, Trăim atâta mizerie, experimentăm cu toţii atâta laşitate şi abdicări ( un om cu adevărat cinstit, în sensul clasic al cuvântului, ar trebui în zilele noastre ori să asasineze, ori să se sinucidă: refuzând prin acest gest de curaj să ia parte la contemporaneitate ); ne vedem siliţi în fiecare zi să asistăm la atâta suferinţă nedreaptă; înţelegem în fiecare zi că suntem neputincioşi să alinăm suferinţele acestea, ca orice am face suntem şi rămânem neputincioşi- încât ajungem fiecare să realizăm condiţia tragică a existenţei noastre sociale. ( … )
Există astăzi în lume o suferinţă meschină, cotidiană, inferioară; o suferinţă biologică, nu una umană şi spirituală. Tragismul acesta de fiecare zi pe care îl trăim cu toţii nici nu ne ajută, cel puţin, să ne adâncim sufletul nostru, să-l conducem spre mântuire. Noi suntem ursiţi să înţelegem neputinţa nostră umană, limita voinţei noastre, nedreptatea predestinată acestei Lumi – auzind cum alţii au miliarde, iar alţii mor de foame, asistând cum cele mai curajoase porniri sunt înecate în ticăloşia sfârşiturilor, ştiind cum totul se cumpără, totul se vinde. Este o aşteptare tristă pretutindeni în lume. O aşteptare a întregii vieţi colective, neliniştită, chinuită. Ce miracol va putea sparge zidul de noroi care ne sufocă? Începi să disperezi chiar la posibilitatea acestui miracol … ,,

Iar dacă miracolele nu mai sunt posibile, atunci rămân definitive doar neroziile … NEROZIILE UNUI PROVINCIAL :

vineri, 1 mai 2009

PACE SUFLETELOR VOASTRE,, Şi fiind seară, în ziua aceea, întîia a săptămânii (duminica),
Şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica
iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis:
Pace vouă !”
Ev. Ioan XX.19


Pace vouă !
Mâhniri în ochi crunţi,
Pace vouă !
Oameni mărunţi.

Pace vouă !
Truditori ai tăcerii,
Pace vouă !
Săraci ai durerii.

Pace vouă !
Răbdători în cuvânt,
Pace vouă !
Ridicători în vânt.

Pace vouă !
Priviri din mormânt,
Pace vouă !
Cruci de pământ.

Pace vouă !
Supuşi în orbire,
Pace vouă !
Părtaşi în cădere.

Pace vouă !
Trecători ai vieţii,
Pace vouă !
Purtători ai tristeţii.

Pace vouă !
Rugători care cer,
Pace vouă !
Oameni de Cer.